De initiatiefnemers

Je gemeente telt is een initiatief van Tree Company en De Wakkere Burger vzw.

Tree company is gespecialiseerd in de begeleiding van online participatietrajecten en het opzetten van online tools voor maatschappelijke projecten.

De Wakkere Burger vzw is een sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen.

Tree Company: info@treecompany.be

De Wakkere Burger vzw: info@dewakkereburger.be

Waarom we dit platform opzetten?

‘Waar gaan mijn belastingen naar toe?’, is een vraag die veel mensen zich stellen. Tijdens het zoeken naar een antwoord ontstaat vaak een discussie. De ene partij zegt: ‘We betalen te veel.’, waarna de andere tegenwerpt dat er veel gebeurd met de geïnde belastingen. Dit platform formuleert geen antwoord op deze vraag, maar laat je zelf oordelen. We geloven dat iedereen vlot toegang moet hebben tot informatie over het budget van zijn of haar van haar gemeente.

Waar komt de expertise in lokale financiën vandaan?  

Dit platform doet beroep op de expertise van Belfius en Universiteit Antwerpen. Belfius doet onderzoek naar trends met invloed op lokale besturen. Deze trends kan je nalezen op dit platform. Naast de trends vult Belfius ook de pagina ‘basisbegrippen’ regelmatig aan. Daar lees je uitleg bij specifieke begrippen uit de gemeentelijke financiën.

De onderzoeksgroep Management & Bestuur, Universiteit Antwerpen, doet o.a. onderzoek naar de impact van de financieringsstromen op lokale beleidskeuzes. Vanuit dit onderzoek ondersteunt de Universiteit Antwerpen dit platform inhoudelijk.

Waar komen de data vandaan?

Onze cijfers komen rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse Overheid. Dat cijfermateriaal wordt ingegeven door de steden en gemeenten zelf. De Vlaamse Overheid centraliseert de gegevens van alle steden en gemeenten en maakt ze vervolgens toegankelijk voor het brede publiek.

Eventuele onjuistheden of onvolledigheden uit de centrale databank stromen door naar dit platform.

Waarom staat mijn stad of gemeente niet op het platform?

Op dit moment werken we met zes pilootgemeenten: De vier gemeenten die je momenteel kan raadplegen op het platform en Mechelen en Sint-Niklaas. Deze laatste twee steden gebruiken het platform in eerste instantie intern om vervolgens het meerjarenplan 2020-2025 vorm te geven.

Op het platform kan je zowel inkomsten en uitgaven raadplegen. De pilootgemeenten gaven daarnaast ook uitleg bij enkele grotere projecten.

Ben je een lokale bestuurder en wil je ook jouw stad of gemeente op het platform? Neem dan gerust contact met ons (michiel@treecompany.be of dieter@dewakkereburger.be).

Ben je een burger die de inkomsten en uitgaven van je eigen gemeente wil raadplegen. Laat het weten aan de politici in jouw gemeente, mogelijk sluiten zijn dan ook aan bij dit initiatief.

Welke keuzes maakten we?

We streven ernaar om het cijfermateriaal voor een breed publiek begrijpelijk te maken. Om dit mogelijk te maken moesten we keuzes maken.

Indeling inkomsten en uitgaven

De Vlaamse overheid ordent het cijfermateriaal van de lokale besturen op diverse manieren. Wij opteerden ervoor om de indeling volgens beleidsvelden (cultuur en vrije tijd, ondernemen en werk,..) te gebruiken.

Ook de inkomsten worden op verschillende manieren geordend. Om het overzichtelijk te houden beperkten we de indeling tot drie niveaus. Naast de moeilijkste titels staat er telkens een korte uitleg.

Begroting wordt rekening

Jaarlijks maakt een stad of gemeente een begroting op. Een begroting is een inschatting van de uitgaven en inkomsten van het volgende jaar. Eenmaal dat jaar voorbij maakt men de rekening op: Wat waren de echte inkomsten en uitgaven?

Op het platform is het niet mogelijk om de vergelijking te maken tussen de geplande en effectieve inkomsten en uitgaven. Na verloop van tijd wordt een begroting dus automatisch omgezet in een rekening.

Interne geldstromen

Een stad of gemeente bestaat uit verschillende besturen: de gemeente, OCMW, autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen. Tussen de verschillende besturen zijn er geldstromen. De gemeente geeft geld aan het OCMW. Het OCMW spendeert het geld vervolgens aan hun doelstellingen. In de totale uitgaven is dit vervolgens een dubbele uitgave. Om een correct beeld te krijgen van de totale uitgaven moeten deze interne stromen eruit gefilterd worden. Op basis van de huidige codering van de interne stromen was het voorlopig niet mogelijk om deze stromen automatisch eruit te filteren.

Maar hadden we de interne stromen, indien mogelijk, eruit moeten filteren? Dit is sowieso geen makkelijke afweging. Nadeel: het totaal bedrag van de uitgaven voor alle besturen samen is niet correct. Voordeel: nu is het mogelijk om makkelijker de dotaties van bv. de gemeente aan het OCMW terug te vinden. En laat dit nu net interessante informatie zijn om kennis te maken met de beleidsprioriteiten van jouw stad of gemeente.